Výroční zpráva EUROLAB 2016 (EUROLAB Annual Report 2016)


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných osob (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories).

EUROLAB-CZ tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří. 

Na níže uvedeném odkazu si můžete přečíst Výroční zprávu EUROLAB 2016, která poskytuje přehled hlavních trendů a vývoje v oblasti laboratoří a nejdůležitějších akcí a událostí EUROLAB v roce 2016.


EUROLAB Annual Report 2016

 

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
ředitel podniku
Tel.: +420 286 019 418
Mobil: +420 720 312 664
E-mail: safarik@tzus.cz