Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy

 

Certifikační  orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy.

Nová metodika SBToolCZ pro hodnocení a certifikaci školských staveb – základních  a středních škol je určena pro rekonstrukce i pro novostavby těchto budov. Tato metodika byla týmem expertů dokončena v letošním roce.

V říjnu 2017 jsme vydali první zlatý certifikát kvality návrhu na revitalizaci budovy „Střední školy – centrum odborné přípravy technickohospodářské“ v Praze 9, Českobrodská 362/32a.

Cílový stav revitalizace budovy byl stanoven na úroveň budovy s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně pak na úroveň pasivní budovy. Optimalizací návrhu v souladu s metodikou SBToolCZ se však podařilo dosáhnout energeticky nulové budovy. V návrhu rekonstrukce a modernizace školy byla využita nápaditá a environmentálně pokročilá technická a technologická řešení, která vedla k získání „zlatého certifikátu“. 

Ing. Jan Tripes
vedoucí oddělení tepelné techniky
Tel.: +420 387 023 230
Mobil: +420 607 774 395
E-mail: tripes@tzus.cz