Účast TZÚS Praha, s.p. na 21. ročníku „Betonářských dnů“

Ve dnech 26. -27. Listopadu se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnila tradiční mezinárodní konference 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014.  Více než 60 přednášejících prezentovalo nové poznatky od vývoje a výzkumu až po realizace v oblasti betonu. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS )  se aktivně zúčastnil jednak vystavením posteru Ing. Hany Nohelové na téma „Stavební průzkum vodárenských objektů“, jednak  v rámci současně probíhající odborné výstavy prezentoval  Ing. Jaroslav Mikula služby TZÚS a nedestruktivní zkušební přístroje renomované švýcarské firmy PROCEQ S.A. kterou podnik v ČR a SR  dlouhodobě zastupuje.  Díky úzkým pracovním vztahům též přivítal v expozici  náměstka ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví  Ing. Jiřího Kolibu.

 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví  Ing. Jiří Koliba (vlevo) a Ing. Jaroslav Mikula, TZÚS Praha, s.p.