TZÚS Praha, s.p. – zdroj informací nejen pro stavební sektor

Partneři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.) měli po celý rok 2014 možnost získávat nové a užitečné informace v oboru. TZÚS Praha, s.p., se během roku aktivně podílel na více než 50 akcích, přičemž přímo oslovil více než 2000 zákazníků, partnerů, včetně odborné veřejnosti. Přednášející se tradičně věnovali tématům, která souvisela s problematikou certifikací výrobků, zkoušení, legislativního pozadí odvětví a jeho změny zejména v oblasti stavebnictví.

TZÚS Praha, s.p., však nepůsobí jenom v oblasti zkoušení stavebních prvků, ale také v dalších oblastech služeb, jako je energetická náročnost budov, zkoušení hraček, chemické analýzy, akustické zkoušky, certifikace systému managementu, atd. Setkávání s partnery a vyměňování zkušeností probíhalo na tradičních platformách, jako jsou zákaznické dny – namátkou zákaznický den pro výrobce ETICS, zákaznický den „Hydroizolace“, zákaznický den „Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích“ atd. Další formou prezentace byla účast na odborných konferencích – za všechny jmenujme konferenci „Otvorové výplně ve stavebních konstrukcích v Hradci Králové“, kde TZÚS Praha, s.p., plnil roli odborného garanta.

TZÚS Praha, s.p., se tradičně zúčastnil dvou největších stavebních veletrhů v České republice, a to jarního stavebního veletrhu IBF v Brně, kde měl svůj výstavní stánek, a podzimního veletrhu FOR ARCH v Praze, kde se aktivně podílel na tvorbě doprovodného programu s tématy Akustické štítkování budov, Vady a poruchy zateplovacích systémů ETICS. Byl též odborným garantem konference „Odpady – nejen stavební – jejich recyklace, užití, likvidace“ konané v rámci souběžného veletrhu FOR WASTE, kde přednášejícím v sálech byly největší odměnou účast a zájem posluchačů. 

Z dalších úspěšných akcí lze jmenovat Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE, který v Praze a Ostravě navštívilo více než 80 posluchačů, nebo tradiční školení pro interní auditory systémů managementu. Nevyhýbáme se ale ani méně obvyklým příležitostem, ke kterým je jistě možné počítat přednášky v Polsku, Ruské federaci či Korejské republice.

Výčet úspěšných prezentací není jen chloubou, ale zejména poděkováním Vám – našim partnerům a vyjádřením Vaší důvěry v naše znalosti. Cílem těchto činností je zejména smazání tradičního pojetí obchodního modelu zákazník – dodavatel a jeho přepsání na model partner – partner. Tento model se snažíme též podpořit z větší části bezplatným pořádáním našich akcí.
V roce 2015 pro opět Vás chystáme několik akcí, které můžete nalézt v článku Akce plánované na rok 2015.