TZÚS Praha, s.p., organizoval jednání UEATc v Praze

Ve dnech 21.10. až 23.10.2015 TZÚS Praha, s.p. organizoval jednání technické a koordinační komise UEAtc (Union Européenne pour ľAgrément Technique dans la Construction) za účasti zástupců 11-ti významných organizací z Evropy zabývajících se posuzováním a schvalováním stavebních výrobků   jako DIBt z Německa, CSTB z Francie, ITB z Polska, IETcc ze Španělska apod.

Sdružení se zabývá posuzováním a schvalováním stavebních výrobku, které nespadají pod harmonizovanou a regulovanou oblast. Členové sdružení si navzájem uznávají výsledky zkoušek a vytváří podmínky pro jednodušší uvádění neharmonizovaných stavebních výrobků na jednotlivé trhy členských organizací.

Cílem UEAtc je rovněž vytvořit návody na technické schválení harmonizovaných výrobků v činnostech, které nejsou pokryty evropskými harmonizovanými technickými specifikacemi – skladování, instalace, údržba a opravy. K vymezení definicí harmonizace a neharmonizace výrobků bude vypravována právní analýza a byla prezentována přednáška o právních aspektech.

V rámci jednání koordinační komise byl zvolen nový představitel UEAtc pan Benny de Blaere z belgického UBAtc. Nový prezident chce pokračovat v nastoleném trende organizace a zintenzivnit spolupráci s asociacemi evropských výrobců stavebních výrobků.

TZÚS Praha, s.p. je zastoupen v UEAtc ředitelem podniku Ing.  Alexandrem Šafaříkem-Pštroszem v koordinační komisi a vedoucím certifikačního orgánu na výrobky Ing. Jozefem Pôbišem v technické komisi.