TZÚS Praha, s.p., na Velvyslanectví USA v Praze

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., splnil mimořádně náročná kvalifikační kritéria a byl vybrán jako nezávislá laboratoř pro provádění kontrolních zkoušek při stavebních úpravách budovy Velvystanectví USA v Praze, tj. Schönbornského paláce, včetně opěrných a ohraničujících zdí jeho rozsáhlé přilehlé zahrady na Malé Straně.

V současné fázi stavebních prací byl TZÚS Praha, s.p., pověřen kontrolou všech vstupních surovin a průběžnou kontrolou provádění značného objemu betonových konstrukcí, včetně odběrů vzorků a kvalitativních zkoušek.

Všechny kontrolní činnosti probíhají samozřejmě za mimořádných bezpečnostních opatření a současně s vysokými nároky na personální zajištění a časovou flexibilitu.

Schönbornský palác včetně zahrady je vyhlášen kulturní památkou ČR.

  

 

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz