TZÚS Praha, s.p. 2014 - blíž k zákazníkům

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále TZÚS) je jednou z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice s přesahem do celé Evropské unie. Poskytuje služby výrobcům, dovozcům, projektantům, realizátorům staveb, veřejné správě ale i jednotlivým koncovým zákazníkům nejen ve stavebním sektoru. TZÚS se stejně jako celé stavebnictví pohybuje v období stagnující či klesající poptávky posledních let. S nadějí tak stejně jako celý sektor vzhlíží k dalšímu vývoji a změně k positivním trendům. Jistý náznak zlepšení nálady v sektoru budí prohlášení manažerů stavebních firem a vedoucích představitelů profesních organizací, kteří doufají v oživení poptávky již v roce 2014. Zlepšení by také mohla přinést stabilnější politická situace po sestavení vlády, neboť téměř 50% stavebních zakázek vychází z potřeb státní správy.
TZÚS se snaží positivně přispět k rozvoji celého sektoru, a to nejen kvalitně odváděnou prací našich odborníků, ale také snahou komunikovat se svými zákazníky a informovat je o novinkách v legislativě, ve službách podniku či zajímavých událostech v sektoru. K tomuto by měl přispět například zvýšený počet zákaznických dnů a workshopů v roce 2014. O těchto událostech se dozvíte především prostřednictvím sekce Aktuality na našich nových webových stránkách,  případně budete přímo informováni mailem. Ke komunikaci můžete kromě kontaktních formulářů pod jednotlivými tématy využít i kontakty pod jednotlivými články, které Vás nasměrují přímo na osoby odpovědné za jednotlivé oblasti služeb. Pracovníci zde uvedení  jsou seznámeni s kompletní  nabídkou podniku a mohou Vám poradit i v dalších oblastech. 
Cílem těchto aktivit je zejména ulehčit zákazníkům orientaci ve službách podniku, legislativě,  zkušebních, certifikačních  a inspekčních procesech a ostatních oblastech nejen ve stavebnictví. Pozitivním vedlejším efektem jsou informace získané od Vás zákazníků, které nám umožňují zlepšení poskytovaných služeb.