Tradiční setkání vedoucích pracovníků TZÚS Praha, s. p. s významnými zákazníky a partnery

Dne 18. listopadu 2014 se v historických prostorách Břevnovského kláštera konalo tradiční setkání vedoucích pracovníků Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., s významnými zákazníky a partnery. Ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz ve svém úvodním projevu poděkoval zákazníkům a partnerům za vzájemnou spolupráci, krátkou řeč následně pronesl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiří Koliba a ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí MPO JUDr. Igor Fojtík.

Hlavní část večera byl i tentokrát věnován kultuře, varhanní koncert v kostele sv. Markéty v podání varhanistky Ivany Michalovičové a flétnistky Evy Myslivcové přítomné diváky nadchl. Někteří využili i jedinečné příležitosti k prohlídce románské krypty v podzemí kostela. Závěr večera byl již tradičně pojat slavnostním rautem a individuálními neformálními konverzacemi.