Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou

Dne 8.11.2016 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu výrobci DITON s.r.o. pro 4 stavební výrobky. Značku za firmu DITON s.r.o. převzal  ředitel společnosti pan Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D. 

Galavečer s Českou kvalitou pořádá Národní středisko podpory kvality.

Jedná se o společenský večer, během něhož se předávají ocenění v Programu Česká kvalita- programu na podporu kvalitních výrobků a služeb. Jde o program zaštítěný usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.

Akce proběhla v Praze v Národním domě na Vinohradech.

Článek na téma Osvědčeno pro stavbu v časopise Prosperita 12/2016.