Škody na stavebních objektech a role inspekčního orgánu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., (TZÚS) je jednou z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice. Je významným partnerem výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy i výzkumné a vývojové sféry. V rozhovoru jsme oslovili vedoucího inspekčního orgánu doktora Miloše Kužvarta a zeptali se ho na roli inspekčního orgánu ve stavebnictví a na novelu zákona o veřejných zakázkách.

Pokračování zde