Setkání s partnery v Betlémské kapli 2015

V Betlémské kapli se 26. 11. 2015 uskutečnilo Tradiční setkání Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., s významnými zákazníky a představiteli dalších partnerských organizací a institucí. V úvodu slavnostního večera poděkoval ředitel TZÚS Praha, s.p., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz všem zákazníkům a partnerům za spolupráci v tomto roce a popřál mnoho úspěchů v roce příštím. Zpestřením úvodního slova byl zajímavý exkurz do historie Betlémské kaple. Program pokračoval vystoupením houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s programem „Slavné evropské housle 17. – 20. století“. J. Svěcený nejen krásně hrál, ale i velice poutavou formou seznámil účastníky setkání s historií a výrobou houslí. Slavnostní večer byl zakončen rautem, při kterém probíhaly přátelské debaty.

V úvodním vystoupení ředitel Alexander Šafařík-Pštrosz přítomné stručně seznámil s historií Betlémské kaple