Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE za účasti zástupců ÚNMZ, ITC, a.s., MPO ČR, ČOI a TZÚS Praha, s.p., kteří se budou zabývat následujícími tématy:

  • Aktuální stav implementace CPR
  • Informační portál ÚNMZ
  • Kontaktní místo CPR
  • Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků
  • Zkušenosti s implementací CPR.

Seminář se bude konat v Praze dne 29. září od 10 do 14 hodin v konferenčním sále TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek a v Ostravě 1. října od 10 do 14 hodin v Centru podpory inovací, VŠB-TU Ostrava, Studentská 17, velká seminární místnost PI 332, Ostrava – Poruba. Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře Praha zde, Ostrava zde

datum:   pondělí  29. 9. 2014   10:00 - 14:00 hod.

místo konání:   konferenční sál budovy TZÚS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek
 

datum:   středa  1. 10. 2014   10:00 - 14:00 hod.

místo konání:   Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava, Studentská 17, velká seminární místnost PI 332, Ostrava – Poruba