Seminář k nařízení č. 305/2011/EU, o stavebních výrobcích (CPR)

Zakladatel TZÚS Praha, s.p. -  Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá ve středu 16.4.2014 odborný seminář "Zkušenosti s implementací a praktickým uplatněním nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích (CPR) v ČR" , jehož cílem je informovat odbornou veřejnost o současném stavu i předpokládaném vývoji nařízení CPR, dosavadních zkušenostech s jeho uplatňováním v ČR po 1.7.2013 a diskuze k danému tématu. V rámci semináře se o praktické zkušenosti podělí ředitel Úseku osvědčování výrobků TZÚS Praha, s.p. Ing. Jozef Pôbiš v příspěvku nazvaném "Zkušenosti oznámených subjektů a výrobců s implementací CPR"

Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách MPO zde