Rozšíření akreditace laboratoře pobočky Teplice

V únoru 2014 proběhl na pobočce Teplice úspěšně dozorový auditu ČIA v akreditované zkušební laboratoři AZL 1018.4. Zároveň došlo k významnému rozšíření zkušebních postupů v oboru zemin a násypů.

Nově nabízíme zkoušky nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy podle metod pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

CBR - California Bearing Ratio - (tzv. kalifornský poměr únosnosti) měří odpor zeminy nebo jiného zkoušeného materiálu (směs) proti penetraci - průniku předepsaného kovového trnu určitou rychlostí do zkušebního vzorku.
Princip zkoušky: zkoušený materiál (zemina, směs aj.) vysušená při teplotě do 60 °C se rozmělní v kovovém válci o průměru 152 mm, kde se při návrhové vlhkosti zhutní na návrhovou objemovou hmotnost.
Do takto připraveného vzorku se vtláčí ocelový trn o průměru 50 mm, trn je zatlačovaný rychlostí 1.27 mm za minutu, na lisu se odečítá potřebná síla, přepočítaná na specifický tlak od trnu při kritické hloubce zatlačení.

Více informací se dozvíte na stránkách pobočky Teplice zde.

Por bližší informace kontaktujte Ing. Bartoše, zástupce vedoucího AZL pobočky Teplice. 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: