Rozšíření akreditace certifikačního orgánu na výrobky

Na začátku roku 2016 byla úspěšně ukončena pravidelná dozorová návštěva Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), Certifikačního orgánu na výrobky (CO č. 3015).

Posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 potvrzuje stabilitu zavedeného systému managementu certifikačního orgánu, který uplatňuje základní zásady neustálého zlepšování.

Certifikační orgán na výrobky během dozoru ČIA v rámci flexibilního rozsahu akreditace zařadil několik dalších normativních dokumentů.

Návazně na kladný výsledek posuzování ČIA bylo vydáno nové osvědčení o akreditaci č. 138/2016 a jeho příloha.

Na podzim tohoto roku plánujeme další rozšíření akreditace o ověřování EPD (environmentální prohlášení o produktu) a emisí hluku v souvislosti se zavedením 7. základního požadavku v novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.