Rozšíření akreditace Centrální laboratoře – přírodní radionuklidy

Technický a zkušební ústav stavební je držitelem speciálního oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro obor měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. j. SÚJB/OPZ/16533/ 2008 ze dne 15. 07. 2008.

Na základě podnětů od zákazníků jsme v letošním roce rozšířili akreditaci akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 (Centrální laboratoř) o zkušební postup související s měřením přírodních radionuklidů. Vzorky jsou nadále měřeny v Teplicích ve standardních Marinelliho nádobách po ustavení radioaktivní rovnováhy detekčním scintilačním detektorem.

Téma přírodních radionuklidů je aktuální, poločas rozpadu uranu, jež je na začátku rozpadové řady, je 4,47 miliardy let. Přírodní radionuklidy se „nevyzáří“ během několika měsíců či let. Přírodní radionuklidy necítíme ani nevidíme, proto se v případě pochybností o jejich zvýšeném výskytu můžete obrátit na náš ústav.

   Obrázek 1: Gamaspektrometr  

    Obrázek 2: Marinelliho nádoby pro uložení vzorků

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz