Revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 jsou na světě!


Dlouho očekávané revize normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky a ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití byly dne 15.09.2015 publikovány v anglické verzi.

České verze těchto norem by měly být k dispozici v období max. 3 měsíců.

Datem 15.09.2015 nastává 3-leté přechodné období pro zavedení nových požadavků těchto norem pro stávající držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikáty systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 budou již vydávány s platností pouze do 15.09.2018, avšak pokud certifikovaná firma v rámci přeposouzení požadavků ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 při některém dalším auditu potvrdí shodu s ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015, bude platnost certifikátu prodloužena na datum odpovídající 3 letům od původního vydání certifikátu.
3-letá platnost certifikátu tedy bude zachována.

V současnosti je dále připravována nová norma ISO 45001:2016, která nahradí normu ČSN OHSAS 18001:2008.


Rádi byste se dozvěděli bližší informace o požadavcích revizí norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a připravované normy ISO 45001:2016?

Chcete znát rozdíly mezi novými požadavky a stávajícími?


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pořádá semináře na výše uvedená aktuální témata a další, které naleznete v sekci Semináře, zákaznické dny.