Rekonstrukce pobočky Teplice

S neobvyklými problémy se setkala stavební firma při rekonstrukci budovy pobočky v Teplicích. Při zateplování nalezli dělníci hnízdící pár poštolek. Tato skutečnost pozdržela dokončení rekonstrukce, ale na druhou stranu přinesla poštolkám modernizované zateplené hnízdo. A tak jako tepličtí se mohou těšit na zimu v opravené a zateplené budově tak se i poštolky mohou těšit na novou sezónu.

Součástí energetické revitalizace pobočky Teplice se tak stalo zachování a stabilizace hnízda poštolek obecných, které již mnoho let stabilně hnízdí v zaslepeném otvoru pro ventilátor na fasádě hlavní budovy. Poštolky vlastní hnízdo nestaví, využívají různé vyvýšené dutiny, římsy a výklenky budov či opuštěná hnízda jiných ptáků, kde snáší svá vejce.

Poštolky se nechaly v klidu vyhnízdit, vyvést mláďata, což obnášelo posunutí termínu dokončení zateplovacích prací na dotčené fasádě o cca 6 týdnů. Hnízdiště bude nadále zachováno tak, že stávající využívaný otvor zůstane otevřen, průchod izolací se zajistí trubkou o stejné světlosti, jako je stávající otvor s přesahem nad nový plášť budovy cca 2 cm (aby nedocházelo k poškozování omítky a izolace). Dno trubky bude zdrsněno ocelovým kartáčem či tenkou vrstvou cementového lepidla. A samozřejmě, trubka zůstane nezakrytá mřížkou, z toho důvodu bude užitečné vytvořit nad otvorem stříšku hnízda z plechu k tomu, aby nedocházelo k zatékání vody do otvoru.

V následujících obrázcích si můžete prohlédnout nejen poštolky, ale také celkový pohled na téměř dokončenou rekonstrukci pobočky.

Poštolky v době hnízdění

První opuštění hnízda

První opuštění hnízda

Rekonstruované hnízdo před dokončením

Rekonstruované hnízdo před dokončením

Rekonstruovaná pobočka budovy

Rekonstruovaná pobočka budovy