Publikujeme... TZB Info


Připojovací spáry by měly být v ideálním případě vyplněné porézním materiálem s vysokou zvukovou pohltivostí a zároveň s dostatečně velkým měrným odporem proti proudění vzduchu a z obou stran by měly být pečlivě uzavřené pružným tmelem, nejlépe v kombinaci se systémovým těsnicím profilem nebo páskou. Článek vychází z poznatků výchozího laboratorního experimentu pro hodnocení kvality připojovací spáry.
Ing. Rubáš, Ph.D.: Vliv připojovací spáry na neprůzvučnost výplňových konstrukcí

 

Další článek se zabývá problematikou stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy, respektive fluidními popílky, které jsou takzvanými vedlejšími energetickými produkty; jedná se o tuhé zbytky po spalování uhlí. Článek též obsahuje enviromentální zhodnocení této hmoty.
Ing. Rubáš, Ph.D., Ing. Denisa Trajkovská: Stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy


 

 

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz
Ing. Denisa Trajkovská
vedoucí oddělení stavebních hmot a zkušebny Teplice
Tel.: +420 417 719 019
Mobil: +420 606 639 731
E-mail: trajkovska@tzus.cz