Publikujeme... Perspektivy kvality 12/2016

V čísle 12/2016 časopisu Perspektivy kvality, vydávaném Českou společností pro jakost, vyšel článek našeho zaměstnance:

Bc. Luboš Hausner - Systémy kvality v regulované sféře výroby stavebních výrobků


Zároveň byl v tomto čísle publikován článek o průběhu Galavečera s Českou kvalitou, kde dne 8.11.2016 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu výrobci DITON s.r.o. pro 4 stavební výrobkyZnačku za firmu DITON s.r.o. převzal  ředitel společnosti pan Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
(viz 1. foto zleva na str. 35 v dolní řadě fotografií; vlevo Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, vpravo  Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.)

Bc. Luboš Hausner
auditor systémů managementu, posuzovatel výrobkové certifikace
Tel.: +420 377 243 331
Mobil: +420 604 275 248
E-mail: hausner@tzus.cz