Publikujeme... Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v České republice

Na pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích má vliv celá řada konstrukcí a dopravně technických opatření, mezi něž patří zejména vlastní komunikace (silniční síť) s jejími návrhovými parametry a provedením a dále široká škála vybavení komunikací, kam patří zejména zařízení sloužící k řízení provozu a zařízení sloužící k zvýšení pasivní bezpečnosti v případech nezvládnutí vozidla. Pasivní bezpečnost jednotlivých úseků či konkrétních míst na komunikaci je pak dána souhrnem a spolupůsobením těchto zařízení. Pro zajištění vysoké a shodné úrovně pasivní bezpečnosti na komunikacích států evropského regionu postupně zpracovává Evropská unie příslušnou legislativu, normy EN, jejichž ustanovení jsou všechny státy EU povinny plně respektovat.

Výrazný vliv Evropské unie na legislativu ČR se odráží prakticky ve všech oblastech a oborech činností. Velice významnou oblastí z tohoto hlediska je rozvoj silniční sítě a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Pokračování článku

Ing. Stanislav Vaniš
vedoucí oddělení pozusování
Tel.: +420 286 019 507
Mobil: +420 602 323 345
E-mail: vanis@tzus.cz