Publikujeme... Časopis Stavebnictví

 

Číslo 8/2016
V poslední době nově vyvinuté zdicí systémy z pálených zdicích tvarovek vyžadují často v důsledku netradičního tvarového a materiálového řešení nové a podrobnější prověření z hlediska statického působení, zejména při složitějších druzích přetvoření a napjatosti. Jedním z těchto případů je objasnění chování netradičních průřezů zdicích prvků pilířů z bloků PTH T Profi na MTS 10, ve zdivu namáhaném svislým zatížením působícím s jednostrannou nebo s oboustrannou výstředností. První část příspěvku uvádí metody, postup a výsledky provedeného experimentálního výzkumu, ve druhé části budou následně uvedeny výsledky provedeného matematického modelování a závěry pro aplikace ve stavební praxi.
Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.: Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 1. díl


Číslo 9/2016

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) jsou velmi důležitým stavebním výrobkem jak z hlediska trhu, tak z hlediska stavebnictví i z požadavků na celkové úspory energie ve stavbách. Dosud je ověřování jejich vlastností na evropské úrovni upraveno Řídicím pokynem pro Evropská technická schválení (ETAG) č. 004, převzatým do působnosti CPR jako EAD. ETAG 004 se však musí v blízké budoucnosti transformovat na plnohodnotný EAD, tedy upravit a přizpůsobit se svým obsahem i svou strukturou požadavkům CPR.
Ing. Miroslav Procházka: Konverze ETAG č. 004: ETICS na EAD


Číslo 10/2016
Účelem inspekce staveb je poskytování kvalitních a objektivních informací týkajících se shody s právními předpisy, normami či jinými specifikacemi, a to pro oblast výrobků, procesů, technologií, zařízení stavby jako celku či její části.
RNDr. Miloš Kužvart, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.: Inspekční činnost ve stavebnictví

 

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
ředitel úseku VVI
Tel.: +420 541 235 303
Mobil: +420 602 545 477
E-mail: klouda@tzus.cz
Ing. Miroslav Procházka
ředitel pobočky Brno
Tel.: +420 543 420 852
Mobil: +420 602 571 445
E-mail: prochazka@tzus.cz
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz