Publikace revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

K únoru 2016 byly ÚNMZ publikovány česká vydání revizí norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

ČSN EN ISO 9001:2016
http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=99316 

ČSN EN ISO 14001:2016
http://seznamcsn.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=99312

 

ŠKOLICÍ AKCE TZÚS PRAHA, S.P.

Školicí akce pořádané TZÚS Praha, s.p., na aktuální témata můžete sledovat v sekci Semináře, zákaznické dny.