Představujeme naše zařízení - zkušební stroj na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky

V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky Brno, byla dokončena modernizace hydraulického zkušebního stroje UFP 400 na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky.

Stroj je řízen softwarem, který umožňuje podrobný záznam zkoušky a téměř neomezené  nastavení průběhu zkoušky. Stroj je osazen výkonným hydraulickým agregátem a obousměrným zatěžovacím pístem. Kromě běžných statických zkoušek umožňuje konstrukce stroje vyvozovat rychlou změnu zatížení či jeho směru na vzorek a velmi mnoho zatěžovacích cyklů. Hydraulický agregát včetně chlazení a konstrukce zkušebního stroje jsou pro dlouhodobé zkoušky dimenzovány.

Ke stroji je k dispozici celá řada dalšího vybavení, včetně různých zkušebních čelistí (například šířky 200 mm). Při zkoušce je také umožněno připojit několik digitálních deformometrů se záznamem.

 

Obrázek 1: Schéma zkušebního stroje

 

Stroj pracuje ve dvou konfiguracích:

 1. základní - bez velké pracovní desky

Tato konfigurace je vhodná pro různé typy tahových a tlakových zkoušek.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

 • maximální zatížení bez pracovní desky 400 kN
 • třída přesnosti stroje 0,5 %
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm
 • při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací

   
 1. rozšířená - s velkou pracovní deskou

Na stroj může být připojena velká pracovní ocelová deska, která vymezuje zkušební prostor a umožňuje snadné podepření a uchycení zkoušeného vzorku.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

 • maximální zatížení s pracovní deskou 250 kN
 • třída přesnosti stroje 0,5 %
 • upínací ovory M16_6H v rastru 50 x 50 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm
 • při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací

 


Obrázek 2: Fotodokumentace zkušebního stroje

 

Ing. Pavel Juránek, Ph.D..
vedoucí skupiny stavebních dílců
Tel.: +420 543 420 863
Mobil: +420 734 432 063
E-mail: juranek@tzus.cz