Přechod na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p. (COSM), zahájil pravidelnou dozorovou návštěvu prováděnou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s, za účelem m.j. přeposouzení COSM na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vydání nové přílohy k osvědčení o akreditaci předpokládáme v listopadu 2016.

Datem 15.09.2015 nastalo 3-leté přechodné období pro zavedení nových požadavků těchto norem pro stávající držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikáty systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 budou již vydávány s platností pouze do 15.09.2018, avšak pokud certifikovaná firma v rámci přeposouzení požadavků ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016 při některém dalším auditu potvrdí shodu s ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016, bude platnost certifikátu prodloužena na datum odpovídající 3 letům od původního vydání certifikátu.
3-letá platnost certifikátu tedy bude zachována.

Doporučujeme, aby recertifikační audity QMS a EMS již v přechodném období probíhaly podle revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016.

V současnosti je dále připravována nová norma ISO 45001:2017, která nahradí normu ČSN OHSAS 18001:2008.


Rádi byste se dozvěděli bližší informace o požadavcích revizí norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a připravované normy ISO 45001:2017?

Chcete být připraveni na přeposouzení požadavků certifikačním orgánem?


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pořádá semináře nejen na výše uvedená aktuální témata, které naleznete v sekci Semináře, zákaznické dny.