Pozvánka QUALIFORM, a.s., na 25. silniční konferenci


QUALIFORM, a.s., člen sdružení TZÚS GROUP, bude mít ve dnech 18. až 19. 10. 2017 výstavní stánek na 25. Silniční konferenci pořádanou Českou silniční společností na Výstavišti Brno.

Záštitu nad touto konferencí přijali Bohuslav Sobotka - předseda vlády České republiky, Dan Ťok - ministr dopravy, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje a Petr Vokřál - primátor statutárního města Brna.

Účastníci konference se mohou na stánku podrobně seznámit se zkušební činností zaměřenou na stavby dopravní infrastruktury, která zahrnuje mj. čerstvý a ztvrdlý beton, asfaltové směsi, betonové a železobetonové konstrukce a výrobky, malty a injektážní malty, povrchové úpravy, výztuž do betonu, svary, zeminy a podkladní a měření hluku z dopravy.

 

Ing. Michal Šenkýř
statutární ředitel QUALIFORM, a.s.
Mobil: +420 606 660 977
E-mail: senkyr@qualiform.cz