Požadavky na rozsah dokumentace výrobců ocelových konstrukcí dle EN 1090-2 -TZB INFO

Příspěvek uvádí do problematiky posuzování a provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Jsou shrnuty požadavky na systém řízení výroby ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-1+A1 a metodika zatřiďování stavebních konstrukcí do kvalifikačních tříd (EXC1–EXC4). Jsou zde ukázány požadavky na zajištění rozsahu jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí v závislosti na kvalifikační třídě.

celý článek si přečtěte na serveru TZB INFO zde

 

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2

 

 

Příspěvek uvádí do problematiky posuzování a provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Jsou shrnuty požadavky na systém řízení výroby ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-1+A1 a metodika zatřiďování stavebních konstrukcí do kvalifikačních tříd (EXC1–EXC4). Jsou zde ukázány požadavky na zajištění rozsahu jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí v závislosti na kvalifikační třídě.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2
Příspěvek uvádí do problematiky posuzování a provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Jsou shrnuty požadavky na systém řízení výroby ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-1+A1 a metodika zatřiďování stavebních konstrukcí do kvalifikačních tříd (EXC1–EXC4). Jsou zde ukázány požadavky na zajištění rozsahu jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí v závislosti na kvalifikační třídě.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2
Příspěvek uvádí do problematiky posuzování a provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Jsou shrnuty požadavky na systém řízení výroby ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-1+A1 a metodika zatřiďování stavebních konstrukcí do kvalifikačních tříd (EXC1–EXC4). Jsou zde ukázány požadavky na zajištění rozsahu jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí v závislosti na kvalifikační třídě.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2
Příspěvek uvádí do problematiky posuzování a provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Jsou shrnuty požadavky na systém řízení výroby ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-1+A1 a metodika zatřiďování stavebních konstrukcí do kvalifikačních tříd (EXC1–EXC4). Jsou zde ukázány požadavky na zajištění rozsahu jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí v závislosti na kvalifikační třídě.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2
Požadavky na rozsah dokumentace výrobců ocelových konstrukcí dle EN 1090-2

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/13480-pozadavky-na-rozsah-dokumentace-vyrobcu-ocelovych-konstrukci-dle-en-1090-2
Ing. Stanislav Zrza
Hlavní specialista pro kovy ve stavebnictví
Tel.: +420 595 707 221
Mobil: +420 734 432 059
E-mail: zrza@tzus.cz