Posouzení stavu nosných konstrukcí po požáru Veletržního paláce

Ve své exkurzi do sedmdesátých let sleduje autor článku posouzení stavu nosných konstrukcí po požáru Veletržního paláce v Praze Holešovicích (14. srpna 1974). Oprava rozsáhlé nosné konstrukce byla velmi náročná na projektovou činnost i na provedení vlastní stavby. Přestože rozhodnutí o stavu konstrukce byla často opřena pouze o zkušenosti a inženýrský úsudek, nedošlo, podle informací autora článku, při stavbě ani v dalším provozu k selhání žádných nosných částí konstrukce.

Pokračování zde.