Podmínky veřejné soutěže

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., se sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 811/76a, PSČ 190 00, IČ: 000 15 679, DIČ: CZ00015679

vyhlašuje

podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením č. 13/2013 ministra průmyslu a obchodu č. j. 14557/13/10300/01000 ze dne 20. 5. 2013, kterým se upravuje metodický postup při výkonu zakladatelské funkce Ministerstva průmyslu a obchodu vůči státním podnikům,

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na nemovité a movité věci, které tvoří areál „Přemyslovská“,

s jediným hodnoticím kritériem pro posouzení nejvhodnější nabídky, kterým je výše kupní ceny.

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (PDF)