Odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Ve dnech 18. a 19. října 2016 se v Hradci králové uskutečnil XI. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí.

Organizaci zajišťovala společnost STAVOKONZULT Eduk s.r.o. a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl již sedmým rokem odborným garantem této akce.

Úvodní slovo přednesl a účastníky přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Po dva dny pak následovaly odborné příspěvky zaměřené na změny norem a předpisů, montáž oken včetně parapetů, problematiku větrání, akustiky, požární odolnosti, tepelnětechnických vlastností, stínění, environmentální dopady a další. Zájem posluchačů byl zřejmý z aktivní diskuze.

XII. ročník tohoto odborného semináře, na který Vás srdečně zveme, proběhne ve dnech 17. až 18.října 2017.

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz