Novinka - Měření zvukové pohltivosti podle ČSN EN ISO 354

Měření zvukové pohltivosti výrobků pro snižování hluku v budovách (pohltivé výrobky) laboratorní metodou podle ČSN EN ISO 354

 

Místo zkoušky:          Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
                                    Pobočka Teplice
                                    Tolstého 477, 415 03  Řetenice

Uspořádání zkoušky:

  • zkušební vzorek musí být sestaven ve zkušební místnosti stejným způsobem jako reálné zařízení, se stejnými spoji a těsněními mezi jednotlivými skladebními prvky

Doprava vzorku na místo zkoušky a instalace:

  • pracovníci objednatele, smluvně lze zajistit využití techniků TZÚS Praha, s.p.

Demontáž, odvoz vzorku z místa zkoušky a likvidace vzorku:

  • pracovníci objednatele, smluvně lze zajistit využití techniků TZÚS Praha, s.p.

Akreditovaná metoda:

  • ČSN EN ISO 354 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Místní podmínky laboratoře:

  • zcela bez omezení, je možný vjezd nákladního automobilu přímo před vrata laboratoře

Velikost vzorku:          10 až 12 m2 k instalaci na podlaze do odrazivého rámu

                                    u nábytku a akustických těles 3 -4 ks dle očekávané zvukové pohltivosti 

Objem komory:           205 m3

Cena zkoušky:             12 500 Kč bez DPH včetně protokolu

Předmět zkoušky:       Všechny výrobky, kde výrobce deklaruje zvukovou pohltivost (aw), např. celulózové a minerální izolace, podhledy a stěny s funkcí absorpce zvuku, různá akustická tělesa, ale též čalouněný nábytek určený do prostor s požadavkem na optimální dobu dozvuku (koncertní sály aj.)