Nové Osvědčení o akreditaci Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu

 

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (CO č. 3001) obdržel po úspěšném absolvování posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci vydané podle nové akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016.

Součástí nově vydaného osvědčení je rovněž příloha rozšířená o revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Dále byl byl certifikační orgán posouzen ČIA z hlediska plnění požadavků normy ČSN ISO 50003:2015, která se týká auditování systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012.

Nové Osvědčení o akreditaci č. 664/2016 ze dne 23.11.2016 včetně přílohy.

 

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz