Nově akreditovaný zkušební postup... Měření doby dozvuku učeben, přednáškových sálů a tělocvičen

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření doby dozvuku místností staveb podle ČSN EN ISO 3382-2:2009     Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky -  Část 2:  Doba dozvuku v běžných prostorech.

Podle vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v prostorech pro výuku dodrženy normové požadavky na dobu dozvuku (podrobněji viz § 4b vyhlášky). Bez potřebných akustických úprav v prostorech vznikají zdravotní rizika pro učitele, přednášející, jež spočívají ve vyčerpanosti, bolesti hlavy, únavě a nedoslýchavosti. Navíc dochází k méně efektivnímu přenosu vyučovaných informací k žákům. V případě žáků jsou tato rizika spojena s nepozorností a únavou ze setrvání v hlučném prostředí!

Dobu dozvuku změříme podle ČSN EN ISO 3382-2:2009 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech a porovnáme s požadavky ČSN 73 0527:2015 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. V případě nevyhovujícího stavu navrhneme řešení.

 

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz