Nová služba... Zkoušení rakví podle norem ČSN 49 3160-1 a 3


Technický a zkušební ústav stavební zavedl novou službu – zkoušení rakví.

Novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přináší nové vymezení pojmu „konečná rakev“ a závazné požadavky na mechanické vlastnosti rakví, podle odst. 2 je nově konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích na výrobky.

Kritéria pevnosti rakve pro pohřbení definují následující určené normy:

ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení, čl. 5.1 a čl. 5.2

ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí zkoušky dřevěných rakví a rakví na bází dřeva včetně protokolu o zkoušce, který zcela pokrývá parametry obou určených norem.

Provádíme:

- Statickou zkoušku spodního dílu rakve
- Dynamickou zkoušku spodního dílu rakve
- Statické zkoušky celých rakví

Cenovou nabídku včetně nejbližšího termínu realizace zkoušek rádi poskytneme na vyžádání. 
 

  

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz