Není certifikát jako certifikát

Sekce kvality Hospodářské komory ČR ve spolupráci s CQS, jehož je TZÚS Praha, s.p., členem, připravila prospekt s výhodami akreditovaného certifikátu. V lednu 2018 byl uveřejněn v časopise KOMORA.

Prospekt, který má unikátní komiksovou podobu, si můžete přečíst na str. 15 časopisu zde.

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz