Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je držitelem akreditace pro provádění certifikace v Systému certifikovaných stavebních dodavatelů, schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Roli garanta a správce pravidel toho systému převzal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) opětovně obdržel po úspěšném absolvování reakreditačního posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci vydané podle akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Platné Osvědčení o akreditaci č. 44/2018 ze dne včetně přílohy.


Zjednodušte si „papírování“ při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení s ohledem na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek!

Protože víme, že některé doklady od představenstva společnosti a ostatních institucí, není leckdy jednoduché získat, může Vám k tomuto dobře posloužit Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele.


Co Vám tato certifikace přinese:

  • uznávaný souhrnný certifikát pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů
     

Dokladujete pouze jednou za rok (nebo v případě změny):

  • čestná prohlášení představenstva/jednatelů
  • výpisy z rejstříku trestů představenstva/jednatelů
  • potvrzení Finančního úřadu a okresní zprávy sociálního zabezpečení
  • ověřené výpisy o Obchodního rejstříku
  • přehled o autorizovaných osobách – již nebude muset dohledávat jednotlivá Osvědčení o autorizaci
  • získáte ověřený Seznam Vašich významných staveb a současně máte i zpětnou vazbu od vedoucí auditor při posouzení konkrétní dokončené stavby a kompletní dokumentace.
  • osobní schůzku s investorem/objednatelem přímo na dokončené stavbě, jsme vždy rádi, že se máte čím pochlubit.

Pokud máte zájem o bližší informace ohledně nabízené služby, prosím kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz