Minimuzeum stavebního zkušebnictví a certifikace

Na teplické pobočce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., mohou zákazníci již několik let navštívit malé muzeum zkušebnictví a certifikace ve stavebnictví.

Jedná se o malou, avšak současně o velmi unikátní expozici, která není nikde jinde v České republice k vidění.

Součástí expozice je Michaelisův přístroj s brokovou zátěží pro měření pevnosti v ohybu, ruční odtrhový přístroj ke stanovení odtrhových pevností povrchových vrstev, klasické mikroskopy a fotoaparáty, špičkové mechanické hodinky (stopky) sovětské výroby, analytické váhy, Charpyho kladivo ze šedesátých let pro zkoušku rázem v ohybu a monumentální Schmidtovo kladívko pro nedestruktivní zkoušení velkých betonových ploch (letiště a přehrady). Za zmínku stojí též analogická předchůdkyně dnešní termovize pro tepelnětechnické posudky, staré luxmetry pro měření denního a umělého osvětlení.

Nejen generaci čtyřicátníků potěší pohled na kalkulačky značky Tesla z osmdesátých let, které jim připomenou první ročník na střední škole. Zapomenout nemůžeme ani na úplně první exponát, kterým je předchůdce kalkulaček– legendární logaritmické pravítko alias logáro! Veškeré exponáty byly v minulosti intenzivně využívány na obrovské množství mechanicko-fyzikálních zkoušek prováděných v TZÚS Praha, s.p., a dceřiné společnosti QUALIFORM, a.s., konkrétně byly využity na zkoušky betonu, zkoušky oceli, zkoušky cementů a malt, měření fyzikálních faktorů a jiné zkoušky stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.


Muzeum „Zkoušení a certifikace“ není zpřístupněné veřejnosti, avšak zájemci z řad zákazníků TZÚS Praha, s.p., mají jedinečnou možnost muzeum zhlédnout během návštěvy pobočky Teplice.
 

  
 
 

 

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz