Líbí se nám... Články o SCSD v časopisu Stavebnictví

V odborném časopisu Stavebnictví v číslech 5/2017 a 8/2017 vyšly zajímavé články o národním kvalifikačním a klasifikačním systému certifikovaných stavebních dodavatelů, jehož správcem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.


Článek v čísle 5/2017

Článek v čísle 8/2017


V případě, že máte zájem o významné zjednodušení zpracování nabídky do veřejné zakázky, certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele je pro Vás velmi vhodným řešením!


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jedním z pěti akreditovaných certifikačních orgánů, vydávajících certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele.


Shrnutí přínosů certifikátu kvalifikovaného stavebního dodavatele:

 • Uplatnitelný ve veřejných zakázkách podle §§ 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Uplatnitelný rovněž pro privátní zakázky
 • Zadavatelé vítají předložení certifikátu pro jeho přehlednost- nahrazuje množství jednotlivých dokumentů, které musí dodavatel předložit
 • Certifikát pro Vás znamená úsporu tisku, peněz, času, psychické zátěže a stresu při zpracovávání nabídek
 • Certifikát minimalizuje riziko chybovosti nabídky v rámci výběrových řízení
 • Návratnost finančních nákladů každoročně investovaných do certifikace již do 4 měsíců!
 • Dokladujete pouze 1x ročně (nebo v případě změny)!
 • Obdržíte průkaz prestižního hodnocení firmy nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem v mnoha oblastech uvedených v certifikátu
 • Získáte ověřený seznam Vašich významných staveb a současně máte i zpětnou vazbu od certifikačního orgánu při posouzení konkrétní dokončené stavby a kompletní dokumentace
 • Zadavatel veřejné zakázky nemůže zpochybnit údaje uvedené na certifikátu
   
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz