Investujeme... Nová investice do stavební akustiky

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice, zakoupil dvě speciální zařízení Ntek typ MB-01 pro spojitý pohyb mikrofonů.

Zařízení slouží pro stanovení prostorově průměrné hladiny akustického tlaku při spojitém pohybu mikrofonů ve vysílací a přijímací místnosti. Hlavní využití souvisí se stavebně-akustickým měřením, jež zahrnuje stavební a laboratorní neprůzvučnost (ISO 10140-) a zvukovou pohltivost v dozvukové místnosti (ISO 354).

Touto investicí jsme dosáhli zvýšení reprodukovatelnosti měření a snížení doby trvání stavebních i laboratorních měření.

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz