Informace o partnerství TZUS Praha, a.s. a AO „Ruské exportní centrum“

Informujeme vás, že Technický zkušební ústav stavební, s.p. (TZUS Praha, s.p.) se stal jako první český certifikační orgán akreditovaným partnerem AO „Ruské exportní centrum“ (REC) (АО« Российский экспортный центр»). TZUS Praha, a.s. je zahrnut do seznamu akreditovaných partnerských organizací v oblasti certifikace a zkušebních laboratoří a je také uváděn na internetových stránkách REC.

AO „Ruské exportní centrum“ je organizace zřízená federálním zákonem RF č. 185-F3 ze dne 29.06.2015 na podporu exportních organizací ze všech nesurovinových odvětí.  Skupina REC zahrnuje AO „REC“, Ruskou agenturu pro pojištění exportních půjček a investic (EKSAR) a také AO Roseksimbank.

Spolupráci s organizací AO „Ruské exportní centrum“ zajišťuje naše Zastoupení TZUS Praha, s.p. v Moskvě. Toto zastoupení získalo v r. 2017 od ruských státních orgánů časově neomezenou akreditaci a působí na adrese: RF, 125047, Moskva, 4-aya Tverskaya-Yamskaya, 33/39, tel:  +7 915 485 1732, z ČR (bez předvolby) 234 668 691, E-mail: menzel@tzus.cz. Ředitel zastoupení: Ing. Karel Menzel, CSc. Zastoupení TZUS Praha, s.p. v Moskvě také pomáhá českým výrobcům stavebních výrobků a materiálů na ruský trh, zejména poskytuje pomoc při zajišťování ruské certifikace (popř. certifikace platné pro celou Celní unii).

Skupina REC poskytuje komplexní podporu exportním organizacím v oblasti financí (půjčky, pojištění, bankovní záruky, pomoc a dotace na adaptaci ruských výrobků k požadavkům zahraničních trhů, včetně zahraniční certifikace), ale i nefinanční podporu v oblasti zdokonalení exportního podnikání a činnosti na zahraničních trzích, pomáhá ruským organizacím v překonání bariér a systémových omezení při exportu. V rámci nefinanční pomoci také koordinuje činnost Obchodních zastoupení RF v zahraničí, s cílem zvýšení podpory exportu. REC by se měl stát také vhodným nástrojem pro spolupráci státních organizací i exportních organizací za účelem zlepšení výsledků v oblasti exportu.

REC plní 3 systémové funkce:

 • Jednotný (organizační) institut rozvoje – pro podporu nesurovinového exportu.
 • Agent vlády RF – zajišťuje rozvoj a zdokonalení exportního prostředí formou efektivní účasti při plnění jednotlivých státních funkcí a služeb směřovaných na rozvoj exportu
 • Řízení a realizace prioritního programu „Mezinárodní kooperace a export.

Strategické cíle REC do r.2019:

 • Mezinárodní účast REC ve více než 65 zemích,
 • Zajištění, že více než 90 druhů ruské produkce bude známa zahraničním zákazníkům,
 • Vytvoření více než 40 regionálních struktur REC v regiónech Ruska,
 • Vytvoření více než 110 různých produktů nefinanční podpory dostupných exportérům (z toho nejméně 25 % online),
 • Rozšíření počtu finančních produktů podle nejlepších zahraničních zkušeností,
 • Více než 5 tis. organizací se budou podílet na exportu prostřednictvím elektronického obchodování,
 • Více než 7 tis. organizacím bude poskytnuta podpora exportu, více než 10 tis. organizací projde programem školení zaměřeným na základy exportu,
 • Objem podpořeného exportu překročí 34 mld. USD, což bude představovat okolo 20% z celkového exportu nesurovinového exportu Ruska.
Ing. Karel Menzel, CSc.
ředitel úseku Obchodní zastoupení Moskva
Tel.: +7 499 978 1343
Mobil: +7 915 485 1732
E-mail: menzel@tzus.cz