Evropské sdružení pro technické schvalování ve stavebnictví – UEAtc

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je členem mezinárodní organizace Evropské  sdružení  pro technické schvalování ve stavebnictví – UEAtc (The European Union for technical approval in construction).

Členy v UEAtc jsou na základě dobrovolnosti organizace, které se ve svých státech zabývají vydáváním národních technických schválení. UEAtc má v současné době 16 členů a jednotlivé státy jsou ve sdružení zastoupeny významnými organizacemi zabývajícími se posuzováním shody stavebních výrobků: British Board of Agrément (BBA) (Spojené království), Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) (Francie), Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Německo), Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Nonprofit Kft. (Maďarsko), DS Certificering A/S ETA-Danmark (Dánsko), NSAI (Irsko), Eduardo Torroja (IETcc) (Španělsko), Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (Polsko), ITC-CNR (Itálie), Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) (Portugalsko), State Research Institute for Building Constructions (NIISK) (Ukrajina),SINTEF Byggforsk (Norsko), Stichting Bouwkwaliteit (SBK) (Holandsko), SP SITAC (Švédsko), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(TZUS) (Česká republika), Union belge pour l’Agrément technique dans la construction (UBAtc) (Belgie), VTT Expert Services Ltd (Finsko).
Oblast zájmu UEAtc se týká všech inovací stavebních výrobků a procesů.
UEAtc snižuje bariéry při uvádění neharmonizovaných stavebních výrobků na trh jednotlivých států, ve kterých působí členské národní organizace, posiluje a podporuje vědecký přístup při posuzování a schvalování inovací v oblasti stavebnictví.

Členové rozvíjejí a udržují dobrovolný proces technického schválení stavebních výrobků. Díky společnému přístupu se na základě konfirmačních pravidel omezují opakované činnosti, jako např. duplicitní zkoušení vzorků ve prospěch všech zúčastněných stran. Snižují se tím hlavně náklady výrobce.

Zákazníci TZÚS Praha, s.p., vlastnící platné posouzení výrobku v neharmonizované oblasti, kteří chtějí mít jeho posouzení pro uvedení na trh některého ze států, jejichž organizace je členem UEAtc, mohou tak využít našich služeb k jeho získání.