Evropské dotace a jak je získat

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. si Vás dovoluje pozvat na seminář Evropské dotace a jak je získat“, který se bude konat ve dnech 2. října 2014 v areálu Dolu Michal v Ostravě a 13. října 2014 v konferenční místnosti TZÚS Praha, s.p. v Praze.

Zástupce MPO vystoupí s prezentací na téma Právní předpisy a dotační tituly  pro projekty úspor energií  pro období 2014 – 2020 a zástupce MŽP přednese prezentaci Právní předpisy a dotační tituly  pro projekty úspor energií  pro období 2014 – 2020. Ing. Lucie Bučinová (ředitelka a jednatelka společnosti RegioPartner, s.r.o.) seznámí účastníky semináře s Dotačními příležitostmi v novém programovacím období 2014 – 2020, Ing. Irena Svatošová Ph.D.  (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební) přednese prezentaci na téma Praktické zkušenosti s dotačními tituly z hlediska normových požadavků  a na závěr za Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p. vystoupí pan Ing. František Moler s prezentací Systém managementu hospodaření s energií podle normy  ČSN EN ISO 50001:2012.


Program:

9:00-9:15

Úvod - RNDr. Miloš Kužvart - Ostrava, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz – Praha

9:15-10:00
Právní předpisy a dotační tituly  pro projekty úspor energií  pro období 2014 – 2020 - prezentace zástupce MPO ČR

10:00-10:45

Právní předpisy a dotační tituly  pro projekty úspor energií  pro období 2014 – 2020 - prezentace zástupce MŽP ČR

10:45-11:15

Přestávka na kávu

11:15-12:00

Dotační příležitosti v novém programovacím období 2014 – 2020 - Ing. Lucie Bučinová

12:00- 12:45

Praktické zkušenosti s dotačními tituly z hlediska normových požadavků - Ing. Irena Svatošová Ph.D.

12:45-13:00

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 - Ing. František Moler

13:00–14:00

Diskuze

 

Přihlásit se můžete v následujících odkazech, případně prosím kontaktujte organizačního garanta Ing. Adama Válu, tel. 725 597 970 nebo na vala@tzus.cz:

Přihláška - Důl Michal Ostrava 2. 10. 2014

Přihláška - Konferenční místnost Praha 13. 10. 2014

 

datum:   čtvrtek  2. 10. 2014   9:00 - 14:00 hod.

místo konání:    Správa Dolu Michal, ČSA 413/95, Ostrava – Michálkovice

 

datum:   pondělí  13. 10. 2014   9:00 - 14:00 hod.

místo konání:   konferenční místnost TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek