Druh konstrukce sendvičových panelů podle ČSN 73 0810

Z důvodů opakovaných dotazů týkajících se konstrukcí ze sendvičových panelů s výplní PIR, PUR, IPN z hlediska jejich zatřídění do druhu konstrukce dle ČSN 73 0810 sdělujeme, že:

  • Na základě stanoviska TNK 27 byly dne 22. března 2012 všechny společnosti, pro které byly dříve zpracovány PKO - Protokoly o klasifikaci požární odolnosti na tyto konstrukce, dopisem upozorněny na nutnost překlasifikace konstrukcí ze sendvičových PIR (PUR,IPN) panelů do třídy DP3. Z původních PKO zůstává v platnosti jen stanovená požární odolnost. Uvedené upozornění zůstává v platnosti i po změnách Z1 a Z3 ČSN 73 0810.
  • Změnou Z3 není dotčen zkušební předpis ZP - 30/2012 pro zkoušení velkorozměrových stěn, avšak bez zatřídění do druhu konstrukce DP1.