Doprovodný program FOR PASIV 2016 – ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pořádá seminář „ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV“ v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016 a souvisejícího  veletrhu CESTY DŘEVA, které se konají ve dnech 21.ledna až 23.ledna 2016 na pražském výstavišti v Letňanech. 
Přihlášením na seminář prostřednictvím registračního formuláře účastník získá volnou jednorázovou vstupenku na veletrh FOR PASIV 2016.

Anotace:

Seminář, který si dává za úkol popsat jevy spojené se zateplováním budov, životním cyklem materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitou provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vliv na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort bude vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení.

 

Přednášky:

Zkoušení a certifikace zateplovacích systémů ETICS – Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Správné zabudování zateplovacích systémů ve stavbách včetně vybraných příkladů chybného provedení, osvědčování realizátorů ETICS - Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov - Ing. František Moler, energetický auditor MPO, pobočka Ostrava TZÚS Praha, s.p.

Materiály pro stavbu - čerpání přírodních zdrojů a environmentální dopady z hlediska životního cyklu - Ing. Lenka Brunátová, vedoucí posuzovatel, pobočka Plzeň TZÚS Praha, s.p.

Zateplování vs. akustický komfort - Ing. Pavel Rubáš, PhD. , ředitel pobočky Teplice TZÚS Praha, s.p. 

 

Seminář se bude konat 22.1. 2016, konkrétní místo a začátek semináře bude upřesněn v samostatné pozvánce.