Další zahraniční aktivity TZÚS Praha, s.p. - Irán

Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi Česko-Slovensko-Iránskou obchodní komorou, z.s. a Svazem průmyslu a dopravy České republiky.Za Česko-Slovensko-Iránskou obchodní komoru Memorandum podepsal předseda jejího představenstva Jan Kavan, za Svaz průmyslu a dopravy České republiky jeho prezident Ing. Jaroslav Hanák

 

K předání firemních dárků prezidentovi  Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ing. Jaroslavu Hanákovi  tuto příležitost  využil  ředitel úseků Technického a zkušebního ústavu stavebního  Praha, s.p., RNDr. Miloš Kužvart, který je zároveň  1. místopředsedou představenstva Česko-Slovensko-Iránské obchodní komory.