Další rozšíření oprávnění oznámeného subjektu

V únoru roku 2016 jsme rozšířili oprávnění oznámeného subjektu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Rozšíření oprávnění se týkalo Evropských dokumentů pro posuzování EAD zveřejněných ve věstníku OJEU (Official Journal of the European Union) č. 2015/C 378/02.

Další žádost o rozšíření oprávnění, týkající se Evropských dokumentů pro posuzování EAD zveřejněných ve věstnících OJEU č. 2016/C 054/03 a 2016/C 172/03 momentálně prochází správním řízením.

Proces rozšiřování oprávnění k CPR je nekončícím procesem, který TZÚS Praha, s.p., provádí zejména pro další rozšíření svého portfolia.