Členství TZÚS v CZGBC

TZÚS Praha, s.p.(TZÚS) je řadovým členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC) již od roku 2013. V rámci svého členství se aktivně zapojuje zejména v oblasti multikriteriálního hodnocení budov v národním systému SBToolCZ,  ve kterém v rámci Národní platformy SBtoolCZ bylo certifikačním orgánem TZÚS vydáno již 20 certifikátů na návrhy rezidenčních domů a jeden certifikát na návrh budovy administrativní.

 Společným jmenovatelem v oblasti šetrných budov je zejména hospodaření s energiemi a to nejen v budovách samotných, ale i při výrobě a celém životním cyklu výrobku. V této oblasti se v rámci CZGBC  TZÚS podílí aktivně i na činnosti skupiny „Udržitelné materiály“, která úzce souvisí s evropskou legislativou v oblastech environmentálního prohlášení o produktu (EPD) a hodnocení životního cyklu výrobků (LCA analýza).

Členství TZÚS v CZGBC není náhodné, neboť problematikou udržitelné výstavby budov se TZÚS zabývá již několik let a v dané oblasti nabízí celou řadu služeb. Například termovizní měření, měření průvzdušnosti budov, zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity atd. Kompletní nabídku služeb v oblasti šetrného stavitelství naleznete v sekci našeho webu „Certifikace budov“.

Certifikát člena CZGBC