Čím projdou hračky, než se dostanou k dětem

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, je jednou z organizací, která m.j. testuje vhodnost hraček a výrobků pro děti z hlediska jejich zdravotní a konstrukční nezávadnosti.

Tomuto zajímavému tématu se pořadu Víkend věnovala televize TV Nova, natáčení proběhlo v naší zkušebně v Českých Budějovicích.

Záznam můžete zhlédnout na webu tn.nova.cz zde.

Výrobcům a dovozcům hraček nabízíme m.j. jiné služby v této oblasti, značku kvality Bezpečná a kvalitní hračka.

                                

 

Ing. Lenka Sobotová
vedoucí oddělení výrobků pro děti
Tel.: 386 709 125
Mobil: 603 202 016
E-mail: sobotova@tzus.cz