Akustická poradna v rámci veletrhu FOR ARCH


Asociace akustiky českého stavebnictví (AAČS) ve spolupráci s Technickým a  zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., a dalšími členy AAČS bude poskytovat bezplatné poradenství v oblasti akustiky. Poradenský stánek naleznete denně v Hale 1, stánek č. 1 G25. Kromě obecných témat týkajících se akustiky budou jednotlivé dny věnovány užším tématům odpovídajícím specializaci jednotlivých poradců.

Hlavní témata jednotlivých dnů:

15. 9.     Šíření hluku v obytné zóně, legislativa
V zemích EU je více, než 40 % populace exponováno hladině akustického tlaku hluku z dopravy vyšší, než 55 dB. 20 % populace žije v hladině hluku vyšší než 65 dB. Při zohlednění celkové akustické expozice lze říci, že polovina občanů EU žije v obytném prostředí, které neposkytuje akustický komfort. Možná mezi ně patříte i VY, poradíme, jak řešit obtěžující hluk v okolí bydliště a vysvětíme související právní úpravu.

16. 9.     Šíření hluku v objektech
17. 9.     Stavební akustika
Trápí Vás hluk ze zdroje uvnitř budovy, kterým bývá nejčastěji činnost člověka a činnost technických zařízení která, se šíří vzduchem nebo konstrukcemi? V případě hluku šířeného vzduchem jde zejména o mluvenou řeč, hlasitou hudbu apod.
V tomto případě s Vámi projednáme problém nazývaný nedostatečná vzduchová neprůzvučnosti. Možná je problém i jinde, protože hluk vzniká též mechanickým impulsem na samotnou konstrukci - chůzí, činností člověka, pádem předmětů, přenosem vibrací od strojních zařízení apod, v tom případě budeme řešit nedostatečný kročejový útlum podlah.  Naši odborníci, mnozí z nich soudní znalci, mají přehled o právní úpravě v ČR a existujících limitech, poradí jak se bránit a doporučí opatření, abyste mohli opět klidně spát.

18. 9.     Prostorová akustika
Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech a je důležitá v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby či v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech, kde je důležité zajištění dostatečné srozumitelnosti řeči. Ač to může znít velmi vědecky, jde také o řešení Vašeho obývacího pokoje s domácím kinem. Komu chybí kvalitní domácí poslech hudby či filmů, bude mít tento den možnost bezplatně konzultovat své představy s nejlepšími odborníky v oboru.

19. 9.     Akustická materiálová řešení
Stavíte dům či provádíte rekonstrukci bytu a zároveň nemáte představu o moderních materiálech, které se používají pro ochranu proti hluku, pro akustický komfort a jakost poslechu?
Seznámíme Vás s nejmodernějšími trendy v oboru a vysvětlíme, jak konkrétní výrobky fungují. Vyvrátíme legendy o akustických nátěrech a tapetách, které prý zvyšují vzduchovou neprůzvučnost aj.

Těšíme se na Vaši návštěvu.