Akustická laboratoř - novinky

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Teplice, dokončila novou kapacitu pro měření zvukové pohltivosti výrobků pro snižování hluku v budovách a zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu. Vybudovaná dozvuková komora (akreditovaná laboratoř) o objemu 205 m³ v pobočce v Teplicích splňuje veškeré požadavky příslušných technických norem (ČSN EN ISO 354 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti a ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou), a je patrně jediným zařízením s těmito parametry v ČR.

Více informací o jednotlivých produktech naleznete v následujích odkazech:

1) Měření zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku (protihlukové stěny) laboratorní metodou podle ČSN EN 1793-1

2) Měření zvukové pohltivosti výrobků pro snižování hluku v budovách (pohltivé výrobky) laboratorní metodou podle ČSN EN ISO 354